Schaktentreprenader (fiber)

Mark ● Bygg ● Schaktentreprenader

Erfarenhet

Med mer än 10 års erfarenhet erbjuder vi schaktentreprenader inom el- och telebranschen för förläggning av kabel och kanalisation.
När Telia började utrullning av FTTH (Fiber to the Home) i Sverige var vi en av de första entreprenörerna som var med
byggde under det första pilotprojektet i Grythyttan, Örebro län.
Sedan dess har vi tillsammans med våra samarbetspartners byggt fibernät i Örebro län, Värmlands län & Västmanlands län.

Kundanpassade lösningar

Vi vill erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.
Därför är vi redo att anpassa vår maskinpark efter aktuellt projekt för att få så nöjda kunder som möjligt.
De tjänster vi erbjuder är:

  • Maskinschakt
  • Plöjning
  • Dragning av kabel/kanalisation i befintlig kanalisation
  • Styrd borrning/tryckning (UE)
  • Blåsning av kundfiber (investering på gång)
  • Kundprojektering & markavtal

Referenser

Här är några av våra samarbetspartners vi arbetat med.