Om oss

Mark ● Bygg ● Schaktentreprenader

På Grythyttans Mark & Byggtjänst AB är vi 10-12 st
ansällda som främst arbetar med schaktentreprenader
och förläggning av optokanalisation samt blåsning av optokablar.

Vi utför även andra markarbeten som t.ex. byggnation
av enskilda avloppssystem, dräneringar, husgrunder
och mycket mer.

Vi åtar oss byggnadsarbeten som omfattar allt från
grund till tak oavsett om det gäller nybyggnationer,
utbyggnader eller renoveringar.

Om du vill veta mer om oss, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret!