Mark

Mark ● Bygg ● Schaktentreprenader

Inom Mark utför vi arbeten som:

  • Anläggning av avloppsbrunnar
  • Dräneringar
  • Anläggning av grönytor
  • Anläggning av husgrunder
  • Markanläggningar (grus, gräs, asfalt)
    …och mycket mer.

 

Vi erbjuder ROT- och RUT

I samband med markarbeten erbjuder vi ROT- och RUT-tjänster där du som kund har rätt till avdrag på 50% av arbetskostnaden vid RUT-arbeten och 30% av arbetskostnaden vid ROT-arbeten.

Kontakta oss för mer info eller för att få offert!