Schaktentreprenader (fiber)

Mark ● Bygg ● Schaktentreprenader

Erfarenhet

Med mer än 10 års erfarenhet erbjuder vi schaktentreprenader inom el- och telebranschen för förläggning av kabel och kanalisation.
När Telia började utrullning av FTTH (Fiber to the Home) i Sverige var vi en av de första entreprenörerna som var med och
byggde under det första pilotprojektet i Grythyttan, Örebro län.
Sedan dess har vi tillsammans med våra samarbetspartners byggt fibernät i Örebro län, Värmlands län & Västmanlands län.

Kundanpassade lösningar

Vi vill erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.
Utöver vår egen maskinpark har vi möjligheten att hyra in maskiner för att anpassa till aktuella objekts utförande och omfattning.

De tjänster vi erbjuder är:

  • Maskinschakt
  • Plöjning
  • Dragning av kabel/kanalisation i befintlig kanalisation
  • Styrd borrning/tryckning
  • Blåsning av kundfiber och stamfiber
  • Kundprojekteringar för installation och markarbeten
  • Upprätta markavtal med markägare
  • Vi har även möjlighet att ta in underentreprenörer för teletekniska arbeten så som kundinstallationer, svetsning av fiber, drifsättning/patchning mm

Referenser

Här är några av våra samarbetspartners vi arbetat med.